เกี่ยวกับ Acoustic Laboratory Thailand

ห้องปฏิบัติการทางอะคูสติกอิสระสำหรับการสอบเทียบเสียง และการทดสอบวัสดุ

เกี่ยวกับเรา

เราดูแลการสอบเทียบเสียง และการสั่นสะเทือนของคุณทั้งหมด

Acoustic Laboratory Thailand Co., Ltd. เป็นห้องปฏิบัติการเสียงอิสระที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เราให้บริการสอบเทียบที่หลากหลายสำหรับเครื่องมือ และอุปกรณ์เสียง เช่น ไมโครโฟนและตัวสอบเทียบ ตลอดจนบริการสอบเทียบสำหรับมาตรวัดความเร่ง (นอกสถานที่ และในห้องปฏิบัติการของเรา)

วิศวกรสอบเทียบที่มีประสบการณ์ของเราทุกคนคอยอัปเดตด้วยการเปลี่ยนแปลง ISO17025 และมาตรฐานอื่นๆ 

ในห้องปฏิบัติการด้านเสียงของเราในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เรายังทำการทดสอบวัสดุด้วย impedance tube หรือในห้องไร้เสียงสะท้อน หรือ เสียงก้องของเรา

บริการที่รวดเร็ว

แม่นยำ

ราคาดี

เชื่อถือได้