การทดสอบวัสดุทางเสียง

ในห้องปฏิบัติการทางเสียงของเรา เราทำการทดสอบหลายอย่างให้กับลูกค้าของเรา

การทดสอบในบางส่วนคือ:

 • การวัดการไหลของอากาศที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9053/DIN EN 29053 (DIN52213)
 • ทดสอบการดูดซับเสียงของวัสดุด้วย impedance tube ISO10534-2, ASTM E1050
 • ทดสอบการส่งผ่านเสียงของวัสดุด้วย impedance tube ASTM E2611
 • การดูดซับเสียงในห้องเสียงสะท้อนตามมาตรฐาน ISO354 / ISO11654 / ASTM E90-09
 • การสูญเสียการส่งผ่านเสียงของวัสดุที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO140 / ISO10140 / ASTM E90-09
 • การทดสอบอัลตราโซนิกของกระบวนการตั้งค่าสำหรับสารอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอนินทรีย์, สารยึดเกาะ, กาว
 • การทดสอบการสั่นสะเทือนด้วยไฟฟ้าไดนามิก และเครื่องเขย่าไฮดรอลิกที่รองรับโหมดการทดสอบทั้งหมด
 • การทดสอบโครงสร้าง, modal analysis, การทดสอบแรงกระแทก
 • การวิเคราะห์เครื่องจักรหมุน
 • Test stand engineering
 • การเก็บข้อมูล และตรวจสอบสภาพ
 • การสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง, เครื่องสอบเทียบ, ไมโครโฟน, pistonphones, เครื่องวัดความสั่นสะเทือน และมาตรวัดความเร่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทดสอบวัสดุของเรา ติดต่อเรา    

อุปกรณ์ทดสอบวัสดุสำหรับเสียง และ อะคูสติก

ตรวจวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง และการส่งผ่านของเสียง

การทดสอบด้วย Impedance tube จะเป็นไปตามมาตรฐาน ISO และ ASTM นอกจากนี้ยังรองรับการวัดการสูญเสียการส่งสัญญาณเสียงตามวิธีการ Transfer Function

เครื่องมือทดสอบวัสดุการไหลเวียนของอากาศ piv ด้วยอัลตร้าโซนิก

ระบบ MicroVec Mini PIV SystemMini PIV วิธีที่ประหยัดที่สุด และวิธีแก้ปัญหา PIV อย่างง่าย

ระบบการทดสอบ Pass-by noise

ระบบตามมาตรฐาน ISO362-1998 ( ISO 362-1: 20071) เพื่อวัดเสียงรบกวนจากยานพาหนะ

Airflow resistance measurement system

ระบบ Nor1517A วัดความต้านทานกระแสลมในวัสดุที่มีรูพรุน ตามมาตรฐาน ISO 9053/DIN EN 29053 (DIN52213)